Afgestudeerd!

In november heeft weer een nieuwe lichting vertalers het certificaat van de Vertalersvakschool Antwerpen ontvangen. Helaas zonder feestelijkheden, maar met welgemeende felicitaties en alle lof voor het harde werk dat twee jaar lang is verzet. De afgestudeerde vertalers Frans zijn Isabelle Bambust, Leen Fonteyn, Veerle van de Moortel, Gerda Rijsselaere, Kim Schepens, Dieter Van Tilburgh en Nicky Wijns.