Nicolette Hoekmeijer in De Groene Waterman

‘Toni en de hemelpoort’
Leesgroep over Recitatief van Toni Morrison in vertaling van VVS-docent Nicolette Hoekmeijer. Deelnemers wordt gevraagd het boek vooraf te lezen en (minimaal) twee vragen voor te bereiden. Inloop vanaf 19.00 uur.
  
Vrijdag 3 februari 2023 | 19.30 uur | De Groene Waterman, Wolstraat 7 Antwerpen | Deelname is gratis voor leden van de Verenigde Literair Vertalers en 10 euro voor niet-leden, aanmelden bij: verenigdeliterairvertalers@gmail.com