WELKOM

De literatuur van een land wordt gemaakt door schrijvers, de wereldliteratuur door vertalers.*

De Vertalersvakschool biedt in Amsterdam en Antwerpen opleidingen, cursussen en losse werkgroepen, die je voorbereiden op de praktijk van het literair vertalen. Vertalen is de meest intieme manier waarop je met een tekst kunt omgaan. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat literair vertalers de beste lezers zijn. Bij het vertalen van een tekst wordt pas echt duidelijk wat de auteur bedoelt en komen de diepere lagen naar boven. De vertaler moet doordringen in de tekst en talloze keuzes maken in naam van het publiek dat de Nederlandse vertaling zal lezen.

Je leert op de Vertalersvakschool van vooraanstaande vertalers uit Nederland en België hoe je een literair werk kunt doorgronden, welke basistechnieken je kunt toepassen en hoe je omgaat met verschillende genres. Ook volg je lessen Nederlands over stijl, tekstanalyse en de verschillende registers en regionale varianten van het Nederlands. Bovendien leer je hoe de boekenwereld in elkaar zit en hoe je in die wereld een plek kunt vinden als professioneel vertaler. De docenten zijn zonder uitzondering zeer ervaren literair vertalers.

De tweejarige opleiding wordt afgesloten met een eindvertaling. Wanneer deze positief wordt beoordeeld ontvang je een certificaat, dat geen formeel civiel effect heeft, maar dat uitgevers laat zien dat je het vak beheerst en van wie je het hebt geleerd. De Vertalersvakschool is daarmee een kweekvijver waaruit uitgevers en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen graag putten.

Er is geen geëigende vooropleiding voor literair vertalen bij de Vertalersvakschool. Lezers, schrijvers en commercieel vertalers kunnen met de opleiding hun literaire talent verder aanscherpen. Talent is een basisvoorwaarde, ambachtelijke vaardigheid is wat je bij ons leert. Een geboren vertaler wordt gemaakt, en wel bij de Vertalersvakschool, om met docente Nicolette Hoekmeijer te spreken.

Op deze site lees je per taal informatie over de opleidingen, cursussen, docenten en alumni van de Vertalersvakschool Antwerpen. Klik op de pagina Talen op de taal van je keuze om verder te lezen. Als je vragen hebt, kun je via mail contact opnemen.

*José Saramago, vertaald door Harrie Lemmens

nieuws

VertaalZoom
Korte cursus Engels

In het derde trimester van 2019-2020, dat is van half april tot half juni, organiseert de Vertalersvakschool Antwerpen een korte cursus literair vertalen uit het Engels. De cursus omvat acht sessies van drie uur en zal worden geleid door twee gerenommeerde vertalers.

Er wordt vooral veel vertaald in de cursus. Je kunt rekenen op een tekst van tussen de 500 en 1000 woorden per week. Het genre van de teksten wisselt ook. Literaire non-fictie, poëzie, toneel, essays, het komt allemaal in meer of mindere mate aan bod. Je krijgt uitgebreid schriftelijke feedback en wekelijks bespreek je de vertaalkeuzes met je docenten en medestudenten.

Leren vertalen is een langzaam proces dat pieken en dalen kent. Op het moment dat je denkt het aardig in de vingers te hebben, kun je geconfronteerd worden met een genre of auteur waar je geen raad mee weet. Dat zijn de leermomenten en zo vergaar je gaandeweg de ambachtelijke vaardigheden waarmee je kunt beginnen als allround vertaler.

Als je belangstelling hebt voor de cursus, neem contact op met Nathalie Tabury, nathalie@vertalersvakschool.be.

Latijn

Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds kunnen we jaarlijks een korte cursus literair vertalen uit een ‘kleine’ taal aanbieden. Deze bijzondere cursussen vinden plaats in Amsterdam.

In het cursusjaar 2019-2020 geven we vervolg aan de workshop Latijn-Nederlands die in het voorjaar van 2019 is gehouden. De cursus literair vertalen Latijn-Nederlands zal zes workshops tellen en wordt geleid door Piet Gerbrandy. Dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds is het cursusgeld zeer laag: slechts 250 euro voor de zes sessies.

Als je belangstelling hebt voor de korte cursus Latijn-Nederlands, laat het ons weten. We sturen je dan de proefvertaling. Als je hebt meegedaan aan de workshop in 2019, heb je al vanzelf bericht ontvangen.

meer

Antwerpen

In samenwerking met Literatuur Vlaanderen is de Vertalersvakschool Antwerpen in januari 2018 van start gegaan met een eerste lichting studenten Engels. Sindsdien hebben we ook cursussen literair vertalen uit het Frans en het Japans georganiseerd. De docenten van de Vertalersvakschool zijn zonder uitzondering ervaren, actieve literaire vertalers uit België en Nederland, die intussen ook ervaren vertaaldocenten zijn geworden. De afgelopen jaren zijn de lessen in Antwerpen verzorgd door gerenommeerde vertalers zoals onder andere Nicolette Hoekmeijer, Rokus Hofstede, Tjadine Stheeman, Katelijne De Vuyst, Katrien Vandenberghe, Marijke Arijs, Niek Miedema, Liesbeth van Nes en Lisette Graswinckel.

Cursusaanbod academiejaar 2020-2021

Tussen half januari en half juni 2021 organiseren we korte cursussen literair vertalen uit het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Deze cursussen vormen de opstap naar de opleiding en bestaan uit acht online workshops verspreid over het tweede en het derde trimester. Waar mogelijk creëren we gemengde groepen met Nederlandse en Belgische studenten om uitwisseling te stimuleren. Literaire stijl en schrijftechniek zijn belangrijke componenten van deze module. Aan het einde van het jaar maken studenten een geannoteerde vertaling, waarmee de literaire uitdrukkingskracht (het artistieke ontwikkelingspotentieel) wordt getest. Een student kan doorstromen naar de opleiding als deze vertaling positief is beoordeeld. Het lesgeld voor de opstapcursus bedraagt 750 euro. De lessen worden via Zoom gegeven op donderdagavond tussen 19 en 21 uur.

Els Snick (o.a. Joseph Roth, Stefan Zweig en Karl-Heinz Ott) verzorgt dit jaar de opleiding Duits en Yond Boeke (o.a. Paolo Cognetti, Umberto Eco en Italo Calvino) de cursus Italiaans. Voor de docenten van de andere talen kun je deze pagina in de gaten houden. Els Snick (o.a. Joseph Roth, Stefan Zweig en Karl-Heinz Ott) verzorgt dit jaar de opleiding Duits, Yond Boeke (o.a. Paolo Cognetti, Umberto Eco en Italo Calvino) de cursus Italiaans, Trijne Vermunt (o.a. Manuel Vilas en Maria Gainza) en Marijke Arijs (o.a. Selva Almada) de cursus Spaans en Eva Wissenburg (Cécile Wajsbrot) de cursus Frans.

Over de opleiding

Nadat de student in de korte cursus zijn talent heeft getoetst en de eindvertaling positief is beoordeeld, begint de tweejarige opleiding. Het eerste jaar bestaat uit contactintensieve vertaalateliers in het prachtige gebouw van Literatuur Vlaanderen in Antwerpen. In het eerste trimester zijn er acht fysieke workshops. Het tweede en derde trimester bestaan uit telkens vijf fysieke workshops, aangevuld met gerichte lees- en schrijfopdrachten. Toegang tot het laatste jaar hangt af van de beoordeling van de eindvertaling.

In het tweede jaar wordt de focus op langere vertalingen gelegd. Dit vereist meer tijd tussen de workshops en een andere vorm van begeleiding. Het laatste jaar van de opleiding bestaat daarom uit een mix van ateliers en mentoraat. In de eerste twee trimesters zijn er telkens vier fysieke workshops. Daarnaast krijgen alle studenten per trimester twee uur begeleiding via Zoom, waarin ze de docent vragen kunnen stellen en vertaalkwesties kunnen voorleggen. Het derde trimester besteedt de student aan de eindvertaling. Er zijn twee fysieke ateliers in groep en voor elke student twee individuele online sessies met de begeleider van de eindvertaling. Studenten kiezen zelf de tekst voor de eindvertaling en sorteren dus voor op een mogelijk specialisme.

Kijk op de site bij de taal van je keuze voor meer informatie en stuur coördinator Nathalie Tabury een e-mail als je je wilt inschrijven of als je nog vragen hebt: nathalie@vertalersvakschool.be

De lessen worden op maandagavond tussen 18.30 en 21.30 uur gegeven. We geven les in het statige gebouw van Literatuur Vlaanderen, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 Antwerpen. Het cursusgeld van de lange opleiding bedraagt in Antwerpen 1850 euro per studiejaar.

 

 

 

Sinds de oprichting van de Vertalersvakschool op 12 januari 2007 zijn meer dan honderd literair vertalers bij ons afgestudeerd. De vestiging in Antwerpen heeft in het najaar van 2019 de eerste lichting vertalers afgeleverd. Hieronder vind je foto’s van de afgestudeerden. Als je op een foto klikt, word je doorgelinkt naar de persoonlijke pagina met informatie over de eerste vertalingen. Deze site is nieuw en nog niet alle alumni hebben materiaal aangeleverd. De verzameling zal gestaag uitdijen. Als er een handje verschijnt wanneer je met de muis boven een foto komt, kun je doorklikken voor een langere presentatie.

We constateren tot ons grote genoegen dat alumni druk aan het vertalen zijn. Op onze facebookpagina brengen we regelmatig nieuw verschenen werk van alumni onder de aandacht.

 

Leiding, bestuur en beleid

De Vertalersvakschool wordt geleid door Fedde van Santen, Liesbeth Dillo (Amsterdam) en Nathalie Tabury (Antwerpen), met ondersteuning van Jonah van Hauwe, Liesbeth van Nes en Patty Krone.

Fedde   Liesbeth    Nathalie       Liesbeth van Nes    Pats(1).

Het bestuur van de Stichting Vertalersvakschool Amsterdam bestaat uit Molly van Gelder, Aai Prins, Manon Smits, Marianne van Reenen, Barbara de Lange en Peter Bergsma.

Molly van Gelder klein    Manon Smits klein    Aai Prins klein     Marianne van Reenen klein     Barbara-de-Lange klein   

Het bestuur van de alumnivereniging bestaat uit Marianne van Reenen, Heleen Wilts en Maria Smolders.

Marianne van Reenen klein      

Het beleidsplan, de algemene voorwaarden, de klachtenprocedure en de privacyverklaring van de Vertalersvakschool kun je hieronder inzien en downloaden.

Beleidsplan

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voorpagina

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure voorpagina

Privacyverklaring

privacy

Contact

Het mailadres is info@vertalersvakschool.be. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag van 12 tot 18 uur en vrijdag van 12 tot 18 uur: +32 (0)15 65 82 89

Correspondentie:
Postbus 14854
1001 LJ Amsterdam

Heb je vragen of opmerkingen? Mail, bel of vul onderstaand formulier in:

Naam

E-mailadres

Vraag of opmerking: