WELKOM

De literatuur van een land wordt gemaakt door schrijvers, de wereldliteratuur door vertalers.*

De Vertalersvakschool biedt in Amsterdam en Antwerpen opleidingen, cursussen en losse werkgroepen die je voorbereiden op de praktijk van het literair vertalen. Vertalen is de meest intieme manier waarop je met een tekst kunt omgaan. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat literair vertalers de beste lezers zijn. Bij het vertalen van een tekst wordt pas echt duidelijk wat de auteur bedoelt en komen de diepere lagen naar boven. De vertaler moet doordringen in de tekst en talloze keuzes maken in naam van het publiek dat de Nederlandse vertaling zal lezen.

Je leert op de Vertalersvakschool van vooraanstaande vertalers uit Nederland en België hoe je een literair werk kunt doorgronden, welke basistechnieken je kunt toepassen en hoe je omgaat met verschillende genres. Ook volg je lessen Nederlands over stijl, tekstanalyse en de verschillende registers en regionale varianten van het Nederlands. Bovendien leer je hoe de boekenwereld in elkaar zit en hoe je in die wereld een plek kunt vinden als professioneel vertaler. De docenten zijn zonder uitzondering zeer ervaren literair vertalers.

De tweejarige opleiding wordt afgesloten met een eindvertaling. Wanneer deze positief wordt beoordeeld ontvang je een certificaat, dat geen formeel civiel effect heeft, maar dat uitgevers laat zien dat je het vak beheerst en van wie je het hebt geleerd. De Vertalersvakschool is daarmee een kweekvijver waaruit uitgevers en culturele instellingen in Nederland en Vlaanderen graag putten.

Er is geen geëigende vooropleiding voor literair vertalen bij de Vertalersvakschool. Lezers, schrijvers en commercieel vertalers kunnen met de opleiding hun literaire talent verder aanscherpen. Talent is een basisvoorwaarde, ambachtelijke vaardigheid is wat je bij ons leert. Een geboren vertaler wordt gemaakt, en wel bij de Vertalersvakschool, volgens docente Nicolette Hoekmeijer.

Op deze site lees je per taal informatie over de opleidingen, cursussen, docenten en alumni van de Vertalersvakschool Antwerpen. Klik op de pagina Talen op de taal van je keuze om verder te lezen. Als je vragen hebt, kun je via mail contact opnemen.

*José Saramago, vertaald door Harrie Lemmens

nieuws

Afgestudeerd

De VVS heeft het het grote genoegen gehad certificaten uit te reiken aan de volgende studenten:

Duits: Ari Hoste, Iris van Goethem

Engels: Carolien Romers, Ine de Baerdemaeker, Jolinda van Leerzem, Katrien Verelst

We feliciteren de laureaten van harte!

Boekvertalersdrinkgelag

Woensdag 31 mei is er weer een drinkgelag voor boekvertalers en aspirant-boekvertalers in café Kiebooms in de buurt van station Antwerpen Centraal (De Coninckplein 18, vanaf 18.00 uur). Komt allen!

Opstartcursussen 2023-2024

In het studiejaar 2023-2024 organiseert de Vertalersvakschool weer opstapcursussen literair vertalen vanuit het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. De opstapcursus is een kennismaking met het literair vertalen en dient als voorbereiding op de tweejarige opleiding. De cursussen starten in januari. Voor Engels is er een extra ronde in het najaar van 2023. Als je belangstelling hebt, vul het webformulier in of stuur een mailtje.

Nicolette Hoekmeijer in De Groene Waterman

‘Toni en de hemelpoort’
Leesgroep over Recitatief van Toni Morrison in vertaling van VVS-docent Nicolette Hoekmeijer. Deelnemers wordt gevraagd het boek vooraf te lezen en (minimaal) twee vragen voor te bereiden. Inloop vanaf 19.00 uur.
  
Vrijdag 3 februari 2023 | 19.30 uur | De Groene Waterman, Wolstraat 7 Antwerpen | Deelname is gratis voor leden van de Verenigde Literair Vertalers en 10 euro voor niet-leden, aanmelden bij: verenigdeliterairvertalers@gmail.com

Koreaans

Zoals je op deze site kunt lezen, organiseert de Vertalersvakschool ieder studiejaar een korte cursus literair vertalen uit een ‘kleine’ taal. Tot dusver zijn de volgende ‘kleine’ talen aan de beurt geweest: Chinees, Hongaars, Japans, Latijn, Nieuwgrieks, Pools, Portugees, Tsjechisch en Turks. Voor dit studiejaar denken we aan Koreaans. Moderator van de cursus is Mattho Mandersloot. Als je meer wilt weten, stuur een berichtje of bel ons.

Online opstapcursus literair vertalen

In het studiejaar 2022-2023 organiseert de Vertalersvakschool weer opstapcursussen literair vertalen vanuit het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. De opstapcursus is een kennismaking met het literair vertalen en dient als voorbereiding op de tweejarige opleiding. De cursussen starten in januari. Voor Engels is er een extra ronde in het najaar van 2022. Als je belangstelling hebt, vul het webformulier in of stuur een mailtje.

Afgestudeerd!

In november heeft weer een nieuwe lichting vertalers het certificaat van de Vertalersvakschool Antwerpen ontvangen. Helaas zonder feestelijkheden, maar met welgemeende felicitaties en alle lof voor het harde werk dat twee jaar lang is verzet. De afgestudeerde vertalers Frans zijn Isabelle Bambust, Leen Fonteyn, Veerle van de Moortel, Gerda Rijsselaere, Kim Schepens, Dieter Van Tilburgh en Nicky Wijns.

Inschrijven 2021-2022

Na meer dan een jaar online te hebben gewerkt, kunnen we na de zomer weer workshops op locatie organiseren.  Maar een deel van de workshops blijft online, omdat we tijdens de coronabeperkingen hebben gemerkt dat onlineworkshops een prima aanvulling vormen op het studieprogramma.

We starten in ieder geval met eerstejaarsgroepen Duits, Engels en Frans. Voor Italiaans  en Spaans zijn er dit jaar nog niet voldoende studenten. Elke groep moet uit ongeveer zeven mensen bestaan om te kunnen beginnen. De groepen zijn gemengd Vlaams/Nederlands.

In januari beginnen de opstartcursussen weer. We verwachten dan ook weer Russisch te kunnen bieden. En in het eerste trimester van het studiejaar 2021-2022 organiseren we een korte cursus literair vertalen uit het Chinees.

Chinees

In de herfst van 2021 organiseerde de Vertalersvakschool een korte cursus literair vertalen uit het Chinees. De docent was Mark Leenhouts. Heb je ook belangstelling in Chinees, laat het ons weten! Als er genoeg belangstelling is voor een taal, organiseren we opnieuw een cursus.

Publiceren in PLUK
Tijdschrift PLUK zoekt vertalers! Voor het jubileumnummer (#10!) zijn er nog een paar plekjes beschikbaar.  Voor alle info en spelregels, kijk op tijdschrift-pluk.nl!

 

 

VertaalZoom
meer

Antwerpen

In samenwerking met Literatuur Vlaanderen is de Vertalersvakschool Antwerpen in januari 2018 van start gegaan met een eerste lichting studenten Engels. Sindsdien hebben we ook cursussen literair vertalen uit het Frans, Duits, Chinees en het Japans georganiseerd. De docenten van de Vertalersvakschool zijn zonder uitzondering ervaren, actieve literaire vertalers uit België en Nederland, die intussen ook ervaren vertaaldocenten zijn geworden. De afgelopen jaren zijn de lessen in Antwerpen verzorgd door gerenommeerde vertalers zoals onder andere Nicolette Hoekmeijer, Rokus Hofstede, Tjadine Stheeman, Katelijne De Vuyst, Katrien Vandenberghe, Marijke Arijs, Els Snick, Niek Miedema, Liesbeth van Nes, Nico Groen, Barbara de Lange en Lisette Graswinckel.

Cursusaanbod academiejaar 2023-2024

Tussen half januari en half juni 2024 organiseren we korte cursussen literair vertalen uit het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. In oktober 2023 gaat er ook een opstapcursus Engels van start. Deze cursussen vormen de opstap naar de opleiding en bestaan uit acht online workshops verspreid over het tweede en het derde trimester. Waar mogelijk creëren we gemengde groepen met Nederlandse en Belgische studenten om uitwisseling te stimuleren. Literaire stijl en schrijftechniek zijn belangrijke componenten van deze module. Aan het einde van het jaar maken studenten een geannoteerde vertaling, waarmee hun literaire uitdrukkingskracht en artistieke ontwikkelingspotentieel wordt getest. Een student kan doorstromen naar de opleiding als deze vertaling positief is beoordeeld. Het lesgeld voor de opstapcursus bedraagt 825 euro. De opstapcursus wordt via Zoom gegeven op donderdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur.

Over de opleiding

Nadat de student in de korte cursus zijn talent heeft getoetst en de eindvertaling positief is beoordeeld, begint de tweejarige opleiding. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters met telkens drie vertaalateliers in het prachtige gebouw van Literatuur Vlaanderen in Antwerpen, aangevuld met lessen Stijl- en Tekstanalyse en een online bespreeksessie met de vertaaldocent. Toegang tot het laatste jaar hangt af van de beoordeling door de docenten.
In het tweede jaar wordt de focus op langere vertalingen gelegd. Dit vereist meer tijd tussen de workshops en een andere vorm van begeleiding. Het laatste jaar van de opleiding bestaat daarom uit een mix van ateliers en mentoraat. In de eerste twee trimesters zijn er telkens drie workshops, aangevuld met lessen Schrijftraining. Het derde trimester besteedt de student aan de eindvertaling. Studenten kiezen zelf de tekst voor de eindvertaling en sorteren dus voor op een mogelijk specialisme.

Kijk op de site bij de taal van je keuze voor meer informatie en stuur coördinator Nathalie Tabury een e-mail als je je wilt inschrijven of als je nog vragen hebt: nathalie@vertalersvakschool.be

De online lessen (eerste en tweede jaar) worden op maandag- of vrijdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur gegeven. Lessen op locatie worden op maandagavond tussen 18.30 en 21.00 uur gegeven in het statige gebouw van Literatuur Vlaanderen, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen. Het cursusgeld bedraagt in Antwerpen 1975 euro per studiejaar.

Lesmethode

Didactiek

De didactische aanpak van de Vertalersvakschool is zuiver ambachtelijk. De school is opgericht door literair vertalers die de expertise van hun generatie willen doorgeven aan een nieuwe lichting. De school heeft geen eigen vertaalopvatting of -poëtica, daarom krijgt elke cursist te maken met meerdere docenten (in de opleiding zes of meer) die allemaal hun eigen vertaalopvatting meebrengen. De cursist ontwikkelt gaandeweg een eigen vertaalopvatting en wordt in dat traject begeleid door de docenten.

Studielast

Er wordt vooral veel vertaald in de opleiding en de cursussen. Je kunt rekenen op een tekst van 1000 woorden per les. Het genre van de teksten wisselt ook: literaire fictie en non-fictie, poëzie, toneel, essays, het komt allemaal in meer of mindere mate aan bod.

Ambachtelijke vaardigheden

Door de variatie en de feedback ontdek je waar je sterke en zwakke punten liggen. Bovendien schrijf je elk jaar een zelfevaluatie waarin je de balans opmaakt. Leren vertalen is een langzaam proces dat pieken en dalen kent. Op het moment dat je denkt het nu aardig in de vingers te hebben, kun je geconfronteerd worden met een genre of auteur waar je geen raad mee weet. Dat zijn de leermomenten en zo vergaar je gaandeweg de ambachtelijke vaardigheden waarmee je kunt beginnen als allround vertaler.

Sinds de oprichting van de Vertalersvakschool op 12 januari 2007 zijn meer dan honderd literair vertalers bij ons afgestudeerd. De vestiging in Antwerpen heeft in het najaar van 2019 de eerste lichting vertalers afgeleverd. Hieronder vind je foto’s van de afgestudeerden. Als je op een foto klikt, word je doorgelinkt naar de persoonlijke pagina met informatie over de eerste vertalingen. Deze site is nieuw en nog niet alle alumni hebben materiaal aangeleverd. De verzameling zal gestaag uitdijen. Als er een handje verschijnt wanneer je met de muis boven een foto komt, kun je doorklikken voor een langere presentatie.

We constateren tot ons grote genoegen dat alumni druk aan het vertalen zijn. Op onze facebookpagina brengen we regelmatig nieuw verschenen werk van alumni onder de aandacht.

 

Het mailadres is info@vertalersvakschool.be. We zijn telefonisch bereikbaar op maandag van 12 tot 18 uur en vrijdag van 12 tot 18 uur: +32 (0)15 65 82 89

Correspondentie:
Hombeeksesteenweg 122
2800 Mechelen

Heb je vragen of opmerkingen? Mail, bel of vul onderstaand formulier in:

    Naam

    E-mailadres

    Vraag of opmerking: