Frans

Er bestaat in de Lage Landen een lange vertaaltraditie uit het Frans. Die vertaalrichting is ook de enige waarvoor werkelijke vertaalhandboeken en vertaalmethodes bestaan. Het niveau van de vertalers Frans is zeer hoog, net als het niveau van de literatuur die zij vertalen. Er wordt weinig frivole lectuur uitgegeven die oorspronkelijk in het Frans is geschreven.

Frans wordt bij de Vertalersvakschool meestal als tweejarige opleiding aangeboden, maar het komt ook voor dat er geen volledige eerstejaarsgroep kan worden gevormd. Als er het jaar daarop wel weer een eerste jaar van start gaat, krijg je voorrang bij de inschrijving.

Onze docenten Frans zijn onder andere Katelijne De Vuyst, Rokus Hofstede, Marijke Arijs, Martin de Haan, Gertrud Maes, Maartje de Kort, Katrien Vandenberghe en Manik Sarkar. Incidentele ateliers de traduction worden verzorgd door bekroonde vertalers als Anneke Alderlieste en Maarten Elzinga. Op de docentenpagina kun je nader met hen kennismaken.

In de werkgroepen polijst je je vertaaltalent in nauwe samenwerking met de docent, maar ook met je medecursisten. Je legt je werk aan hen voor en leert kritiek positief te verwerken. De Vertalersvakschool kiest ervoor met kleine groepen te werken, om de onderlinge samenwerking te stimuleren en om je voldoende ruimte te geven je eigen werk te belichten. Per les vertaal je tussen de 1000 en 1500 woorden en ben je ongeveer vijftien uur met vertalen bezig.