Martin de Haan

werkte na zijn studies Frans en literatuurwetenschap enkele jaren aan een proefschrift over de poëzie van Raymond Queneau, maar zei in 1995 de wetenschap vaarwel om zelf literair actief te worden. Was lange tijd recensent Franse literatuur voor de Volkskrant. Schreef tal van essays voor diverse Nederlandse en Vlaamse tijdschriften. Vaste vertaler van Milan Kundera en Michel Houellebecq, lid van het inmiddels ter ziele gegane vertalerstrio Marjan Hof (met Rokus Hofstede en Jan Pieter van de Sterre). Coauteur (met Rokus Hofstede) van het vertaalpleidooi ‘Overigens schitterend vertaald’. Was lid van de adviesraad van het Fonds voor de Letteren en bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen. Was van 2007 tot 2015 vice-voorzitter en voorzitter van de Europese vertalersraad CEATL. Is momenteel bestuurslid van Poetry International. Bekroningen: Letterenfonds Vertaalprijs 2013, Filter Vertaalprijs 2018, Dr. Elly Jaffé Prijs 2018. Zakelijke website: Tovertaal.nl.