Antwerpen

In samenwerking met Literatuur Vlaanderen is de Vertalersvakschool Antwerpen in januari 2018 van start gegaan met een eerste lichting studenten Engels. Sindsdien hebben we ook cursussen literair vertalen uit het Frans en het Japans georganiseerd. De docenten van de Vertalersvakschool zijn zonder uitzondering ervaren, actieve literaire vertalers uit België en Nederland, die intussen ook ervaren vertaaldocenten zijn geworden. De afgelopen jaren zijn de lessen in Antwerpen verzorgd door gerenommeerde vertalers zoals onder andere Nicolette Hoekmeijer, Rokus Hofstede, Tjadine Stheeman, Katelijne De Vuyst, Katrien Vandenberghe, Marijke Arijs, Niek Miedema, Liesbeth van Nes en Lisette Graswinckel.

Cursusaanbod academiejaar 2021-2022

Tussen half januari en half juni 2022 organiseren we korte cursussen literair vertalen uit het Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Italiaans. Deze cursussen vormen de opstap naar de opleiding en bestaan uit acht online workshops verspreid over het tweede en het derde trimester. Waar mogelijk creëren we gemengde groepen met Nederlandse en Belgische studenten om uitwisseling te stimuleren. Literaire stijl en schrijftechniek zijn belangrijke componenten van deze module. Aan het einde van het jaar maken studenten een geannoteerde vertaling, waarmee hun literaire uitdrukkingskracht en artistieke ontwikkelingspotentieel wordt getest. Een student kan doorstromen naar de opleiding als deze vertaling positief is beoordeeld. Het lesgeld voor de opstapcursus bedraagt 750 euro. De lessen worden via Zoom gegeven op donderdagavond tussen 19 en 21.30 uur.

Daarnaast organiseren we een korte cursus literair vertalen uit het Chinees die digitaal via Zoom of op locatie in Amsterdam kan worden gevolgd.

Over de opleiding

Nadat de student in de korte cursus zijn talent heeft getoetst en de eindvertaling positief is beoordeeld, begint de tweejarige opleiding. Het eerste jaar bestaat uit contactintensieve vertaalateliers in het prachtige gebouw van Literatuur Vlaanderen in Antwerpen. In het eerste trimester zijn er acht fysieke workshops. Het tweede en derde trimester bestaan uit telkens vijf fysieke workshops, aangevuld met gerichte lees- en schrijfopdrachten. Toegang tot het laatste jaar hangt af van de beoordeling door de docenten.
In het tweede jaar wordt de focus op langere vertalingen gelegd. Dit vereist meer tijd tussen de workshops en een andere vorm van begeleiding. Het laatste jaar van de opleiding bestaat daarom uit een mix van ateliers en mentoraat. In de eerste twee trimesters zijn er telkens vier fysieke workshops. Daarnaast krijgen alle studenten per trimester twee uur begeleiding via Zoom, waarin ze de docent vragen kunnen stellen en vertaalkwesties kunnen voorleggen. Het derde trimester besteedt de student aan de eindvertaling. Er zijn twee fysieke ateliers in groep en voor elke student twee individuele online sessies met de begeleider van de eindvertaling. Studenten kiezen zelf de tekst voor de eindvertaling en sorteren dus voor op een mogelijk specialisme.

Kijk op de site bij de taal van je keuze voor meer informatie en stuur coördinator Nathalie Tabury een e-mail als je je wilt inschrijven of als je nog vragen hebt: nathalie@vertalersvakschool.be

De lessen worden op maandagavond tussen 18.30 en 21.30 uur gegeven. We geven les in het statige gebouw van Literatuur Vlaanderen, Generaal van Merlenstraat 30, 2600 Antwerpen. Het cursusgeld van de lange opleiding bedraagt in Antwerpen 1850 euro per studiejaar.