Antwerpen

In samenwerking met Literatuur Vlaanderen is de Vertalersvakschool Antwerpen in januari 2018 van start gegaan met een eerste lichting studenten Engels. Sindsdien hebben we ook cursussen literair vertalen uit het Frans, Duits, Chinees en het Japans georganiseerd. De docenten van de Vertalersvakschool zijn zonder uitzondering ervaren, actieve literaire vertalers uit België en Nederland, die intussen ook ervaren vertaaldocenten zijn geworden. De afgelopen jaren zijn de lessen in Antwerpen verzorgd door gerenommeerde vertalers zoals onder andere Nicolette Hoekmeijer, Rokus Hofstede, Tjadine Stheeman, Katelijne De Vuyst, Katrien Vandenberghe, Marijke Arijs, Els Snick, Niek Miedema, Liesbeth van Nes, Nico Groen, Barbara de Lange en Lisette Graswinckel.

Cursusaanbod academiejaar 2023-2024

Tussen half januari en half juni 2024 organiseren we korte cursussen literair vertalen uit het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. In oktober 2023 gaat er ook een opstapcursus Engels van start. Deze cursussen vormen de opstap naar de opleiding en bestaan uit acht online workshops verspreid over het tweede en het derde trimester. Waar mogelijk creëren we gemengde groepen met Nederlandse en Belgische studenten om uitwisseling te stimuleren. Literaire stijl en schrijftechniek zijn belangrijke componenten van deze module. Aan het einde van het jaar maken studenten een geannoteerde vertaling, waarmee hun literaire uitdrukkingskracht en artistieke ontwikkelingspotentieel wordt getest. Een student kan doorstromen naar de opleiding als deze vertaling positief is beoordeeld. Het lesgeld voor de opstapcursus bedraagt 825 euro. De opstapcursus wordt via Zoom gegeven op donderdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur.

Over de opleiding

Nadat de student in de korte cursus zijn talent heeft getoetst en de eindvertaling positief is beoordeeld, begint de tweejarige opleiding. Het eerste jaar bestaat uit drie trimesters met telkens drie vertaalateliers in het prachtige gebouw van Literatuur Vlaanderen in Antwerpen, aangevuld met lessen Stijl- en Tekstanalyse en een online bespreeksessie met de vertaaldocent. Toegang tot het laatste jaar hangt af van de beoordeling door de docenten.
In het tweede jaar wordt de focus op langere vertalingen gelegd. Dit vereist meer tijd tussen de workshops en een andere vorm van begeleiding. Het laatste jaar van de opleiding bestaat daarom uit een mix van ateliers en mentoraat. In de eerste twee trimesters zijn er telkens drie workshops, aangevuld met lessen Schrijftraining. Het derde trimester besteedt de student aan de eindvertaling. Studenten kiezen zelf de tekst voor de eindvertaling en sorteren dus voor op een mogelijk specialisme.

Kijk op de site bij de taal van je keuze voor meer informatie en stuur coördinator Nathalie Tabury een e-mail als je je wilt inschrijven of als je nog vragen hebt: nathalie@vertalersvakschool.be

De online lessen (eerste en tweede jaar) worden op maandag- of vrijdagavond tussen 19.00 en 21.30 uur gegeven. Lessen op locatie worden op maandagavond tussen 18.30 en 21.00 uur gegeven in het statige gebouw van Literatuur Vlaanderen, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen. Het cursusgeld bedraagt in Antwerpen 1975 euro per studiejaar.