Duits

Sinds de oprichting van de school wordt Duits in Amsterdam aangeboden als tweejarige opleiding. In Antwerpen zijn het korte cursussen of online transnationale groepen met Nederlandse en Belgische studenten. De groepen zijn meestal relatief klein, maar de betrokkenheid en inzet zijn enorm groot. De docenten behoren tot de kopgroep van de literair vertalers Duits, zoals o.a. Elly Schippers, Els Snick, Ard Posthuma, Gerrit Bussink, José Rijnaarts, Wil Boesten, Michel Bolwerk en Jan Sietsma.

In het literaire landschap nemen vertalingen uit het Duits een bijzondere plaats in. Er wordt vooral hoogliterair werk uitgegeven. Minder hoogwaardig werk wordt slechts sporadisch vertaald. Wel is er veel vraag naar uit het Duits vertaalde non-fictie. De laatste jaren is de Duitse literatuur in het Nederlandse taalgebied weer in opkomst, na een periode van geringere aandacht. De aanwezigheid van Nederland en Vlaanderen als Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse 2016 heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Een aantal alumni van de opleiding Duits zijn inmiddels vaste waardes voor uitgevers: Anne Folkertsma, Jantsje Post, Luciënne Pruijs en Janneke Panders zijn bekende namen geworden.

In de werkgroepen polijst je je vertaaltalent in nauwe samenwerking met de docent, maar ook met je medecursisten. Je legt je werk aan hen voor en leert kritiek positief te verwerken. De Vertalersvakschool kiest ervoor met kleine groepen te werken, om de onderlinge samenwerking te stimuleren en om je voldoende ruimte te geven je eigen werk te belichten. Per les vertaal je tussen de 500 en 1000 woorden en ben je ongeveer vijftien uur met vertalen bezig.