Rokus Hofstede

Hofstede studeerde culturele antropologie en filosofie in Groningen en Utrecht. Met Martin de Haan schreef Hofstede in opdracht van de Nederlandse Taalunie, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Expertisecentrum Literair Vertalen het vertaalpleidooi Overigens schitterend vertaald (2008).

Voor zijn vertaaloeuvre, en in het bijzonder voor de bundel verspreide teksten Ik ben geboren van Georges Perec, kreeg Hofstede in 2005 de Dr. Elly Jaffé Prijs.