Isabelle Bambust

Isabelle Bambust (°1972, Gent) is doctor in de rechten. Ze dicht, en vertaalt in het Frans en Nederlands. Ook het Italiaans heeft zij ontzettend lief. Verder doceert Isabelle ‘Nederlands voor anderstaligen’ (UCT-UGent) en ‘Inleiding tot het juridisch vertalen’ (Rechtsfaculteit – UGent). Ze is afgestudeerd als vertaler Frans.